Hotline
0912 098 029 - 0985 470 749  

Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng
Hoàng
bảo
bảo
Chương trình giảm giá đặc biệt của Supper print

        Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực in hóa đơn, in biểu mẫu dạng dữ liệu biến đổi, với tiêu chí mang tới những giá trị cao nhất, tốt nhất và giá thành rẻ nhất tới khách hàng.

         SUPPER PRINT thực hiện chương trình ưu đãi với bảng giá Group B (Giá Siêu Rẻ) cho những sản phẩm in hóa đơn với đơn đặt hàng từ  3 cuốn hóa đơn trở lên.

 

              Đến với SUPPER PRINT, ngoài giá cả cạnh tranh, tính bảo mật cao, mẫu mã đẹp, bạn còn được tư vấn và thiết kế miễn phí và giao hàng trong vòng 1 đến 2 ngày.

Xin Mời Quý Khách Tham Khảo Bảng Báo Giá Bên Dưới.

 

 

Hình 1
Hình 1
Hình 2
Hình 2
Hình 3
Hình 3
Hình 4
Hình 4
HÓA ĐƠN VAT : in 1 màu đen,số nhảy cùng màu (không có logo)
Nhóm 1A: hóa đơn in 1 màu đen
số nhảy cùng màu,giấy ford trắng
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 119,000 357,000
5 105,000 525,000
10 88,000 880,000
15 85,000 1,275,000
20 80,000 1,600,000
30 75,000 2,250,000
50 65,000 3,250,000
80 59,000 4,720,000
100 49,000 4,900,000
Nhóm 1B: hóa đơn in 1 màu đen
số nhảy cùng màu,giấy ford màu
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 140,000 420,000
5 115,000 575,000
10 92,000 920,000
15 89,000 1,335,000
20 83,000 1,660,000
30 79,000 2,370,000
50 72,000 3,600,000
80 65,000 5,200,000
100 55,000 5,600,000
Nhóm 1C: hóa đơn in 1 màu đen
số nhảy cùng màu,giấy Cacbonless
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 149,000 447,000
5 120,000 600,000
10 99,000 990,000
15 95,000 1,245,000
20 89,000 1,780,000
30 85,000 2,650,000
50 79,000 3,950,000
80 69,000 5,520,000
100 59,000 5,900,000
 

 
HÓA ĐƠN VAT :in 1 màu xanh hoặc đỏ ,số nhảy cùng màu (không có logo)
Nhóm 2A: hóa đơn in 1 màu xanh ( cyan) hoặc đỏ (magenta) số nhảy cùng màu,giấy ford trắng
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 167,000 501,000
5 147,000 735,000
10 123,000 1,230,000
15 114,000 1,710,000
20 105,000 2,100,000
30 98,000 2,940,000
50 80,000 4,000,000
80 65,000 5,200,000
100 54,000 5,400,000
 Nhóm 2B: hóa đơn in 1 màu xanh ( cyan) hoặc đỏ ( magenta) số nhảy cùng màu,giấy ford màu
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 169,000 507,000
5 160,000 800,000
10 128,000 1,280,000
15 120,000 1,800,000
20 112,000 2,240,000
30 102,000 3,060,000
50 90,000 4,500,000
80 72,000 5,760,000
100 61,000 6,100,000
Nhóm 2C: hóa đơn in 1 màu xanh (cyan) hoặc đỏ (magenta) số nhảy cùng màu,giấy cacbonless
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
3 220,000 660,000
5 169,000 845,000
10 139,000 1,390,000
15 128,000 1,920,000
20 120,000 2,400,000
30 110,000 3,300,000
50 99,000 4,950,000
80 75,000 6,000,000
100 69,000 6,900,000

 
Bảng báo giá group A
A.    GIẤY FORD 70gr MÀU TRẮNG: Nền giấy trắng cho tất cả các liên, số nhảy màu đỏ.

                                              giảm giá 10% cho những đơn hàng đặt từ  5 cuốn hóa đơn

   
IN 1 MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 294,000 294,000
02 cuốn 284,000 568,000
03 cuốn 234,000 702,000
04 cuốn 194,000 776,000
05 cuốn 174,000 870,000
10 cuốn 134,000 1,340,000
15 cuốn 116,000 1,740,000
20 cuốn 109,000 2,180,000
25 cuốn 102,000 2,550,000
30 cuốn 94,000 2,820,000
35 cuốn 90,000 3,150,000
40 cuốn 84,000 3,360,000
50 cuốn 75,000 3,750,000
60 cuốn 69,000 4,140,000
70 cuốn 62,000 4,340,000
80 cuốn 56,000 4,480,000
90 cuốn 53,000 4,770,000
100 cuốn 50,000 5,000,000
IN 1 MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 368,000 368,000
02 cuốn 348,000 696,000
03 cuốn 301,000 903,000
04 cuốn 242,000 968,000
05 cuốn 204,000 1,020,000
10 cuốn 154,000 1,540,000
15 cuốn 146,000 2,190,000
20 cuốn 142,000 2,840,000
25 cuốn 134,000 3,350,000
30 cuốn 128,000 3,840,000
35 cuốn 115,000 4,025,000
40 cuốn 110,000 4,400,000
50 cuốn 99,000 4,950,000
60 cuốn 92,000 5,520,000
70 cuốn 83,000 5,810,000
80 cuốn 73,000 5,840,000
90 cuốn 70,000 6,300,000
100 cuốn 68,000 6,800,000
   
IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 334,000 334,000
02 cuốn 314,000 628,000
03 cuốn 274,000 822,000
04 cuốn 226,000 904,000
05 cuốn 198,000 990,000
10 cuốn 158,000 1,580,000
15 cuốn 150,000 2,250,000
20 cuốn 148,000 2,960,000
25 cuốn 143,000 3,575,000
30 cuốn 137,000 4,110,000
35 cuốn 130,000 4,550,000
40 cuốn 124,000 4,960,000
50 cuốn 110,000 5,500,000
60 cuốn 102,000 6,120,000
70 cuốn 96,000 6,720,000
80 cuốn 90,000 7,200,000
90 cuốn 83,000 7,470,000
100 cuốn 76,000 7,600,000
IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 412,000 412,000
02 cuốn 392,000 784,000
03 cuốn 345,000 1,035,000
04 cuốn 286,000 1,114,000
05 cuốn 248,000 1,240,000
10 cuốn 198,000 1,980,000
15 cuốn 190,000 2,850,000
20 cuốn 186,000 3,720,000
25 cuốn 178,000 4,450,000
30 cuốn 172,000 5,160,000
35 cuốn 163,000 5,705,000
40 cuốn 154,000 6,160,000
50 cuốn 143,000 7,150,000
60 cuốn 136,000 8,160,000
70 cuốn 127,000 8,890,000
80 cuốn 117,000 9,360,000
90 cuốn 114,000 10,260,000
100 cuốn 112,000 11,200,000
 
 
B.  GIẤY FORD 70gr MÀU: Nền giấy Liên 1: Trắng , Liên 2: Hồng, Liên 3: Xanh, số nhảy màu đỏ.
   
IN 1 MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 297,000 297,000
02 cuốn 287,000 574,000
03 cuốn 237,000 711,000
04 cuốn 197,000 788,000
05 cuốn 177,000 885,000
10 cuốn 137,000 1,370,000
15 cuốn 119,000 1,785,000
20 cuốn 112,000 2,240,000
25 cuốn 105,000 2,625,000
30 cuốn 97,000 2,910,000
35 cuốn 93,000 3,255,000
40 cuốn 87,000 3,480,000
50 cuốn 78,000 3,900,000
60 cuốn 72,000 4,320,000
70 cuốn 65,000 4,550,000
80 cuốn 59,000 4,720,000
90 cuốn 56,000 5,040,000
100 cuốn 53,000 5,300,000
IN 1 MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 371,000 371,000
02 cuốn 351,000 702,000
03 cuốn 304,000 912,000
04 cuốn 245,000 980,000
05 cuốn 207,000 1,035,000
10 cuốn 172,000 1,720,000
15 cuốn 149,000 2,235,000
20 cuốn 145,000 2,900,000
25 cuốn 137,000 3,425,000
30 cuốn 131,000 3,930,000
35 cuốn 126,000 4,410,000
40 cuốn 118,000 4,720,000
50 cuốn 106,000 5,300,000
60 cuốn 96,000 5,760,000
70 cuốn 86,000 6,020,000
80 cuốn 76,000 6,080,000
90 cuốn 73,000 6,570,000
100 cuốn 71,000 7,100,000
   
IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 337,000 337,000
02 cuốn 317,000 634,000
03 cuốn 277,000 831,000
04 cuốn 229,000 916,000
05 cuốn 201,000 1,005,000
10 cuốn 161,000 1,610,000
15 cuốn 153,000 2,295,000
20 cuốn 151,000 3,020,000
25 cuốn 146,000 3,650,000
30 cuốn 140,000 4,200,000
35 cuốn 133,000 4,655,000
40 cuốn 127,000 5,080,000
50 cuốn 113,000 5,650,000
60 cuốn 105,000 6,300,000
70 cuốn 99,000 6,930,000
80 cuốn 93,000 7,440,000
90 cuốn 86,000 7,740,000
100 cuốn 79,000 7,900,000
IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 415,000 415,000
02 cuốn 395,000 790,000
03 cuốn 348,000 1,044,000
04 cuốn 289,000 1,156,000
05 cuốn 251,000 1,255,000
10 cuốn 201,000 2,010,000
15 cuốn 193,000 2,895,000
20 cuốn 189,000 3,780,000
25 cuốn 181,000 4,525,000
30 cuốn 175,000 5,250,000
35 cuốn 166,000 5,810,000
40 cuốn 157,000 6,280,000
50 cuốn 146,000 7,300,000
60 cuốn 139,000 8,340,000
70 cuốn 130,000 9,100,000
80 cuốn 120,000 9,600,000
90 cuốn 117,000 10,530,000
100 cuốn 115,000 11,500,000
   
C.  GIẤY CARBONLESS: Nền giấy Liên 1: Trắng , Liên 2: Hồng, Liên 3: Xanh, số nhảy màu đỏ.
   
IN 1 MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 300,000 300,000
02 cuốn 290,000 580,000
03 cuốn 240,000 720,000
04 cuốn 200,000 800,000
05 cuốn 180,000 900,000
10 cuốn 140,000 1,400,000
15 cuốn 122,000 1,830,000
20 cuốn 115,000 2,300,000
25 cuốn 108,000 2,700,000
30 cuốn 100000 3,000,000
35 cuốn 96,000 3,360,000
40 cuốn 90,000 3,600,000
50 cuốn 81,000 4,050,000
60 cuốn 75,000 4,500,000
70 cuốn 68,000 4,760,000
80 cuốn 62,000 4,960,000
90 cuốn 59,000 5,310,000
100 cuốn 56,000 5,600,000
IN 1 MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 374,000 374,000
02 cuốn 354,000 708,000
03 cuốn 307,000 921,000
04 cuốn 248,000 992,000
05 cuốn 210,000 1,050,000
10 cuốn 175,000 1,750,000
15 cuốn 152,000 2,280,000
20 cuốn 148,000 2,960,000
25 cuốn 140,000 3,500,000
30 cuốn 134,000 4,020,000
35 cuốn 129,000 4,515,000
40 cuốn 121,000 4,840,000
50 cuốn 109,000 5,450,000
60 cuốn 99,000 5,940,000
70 cuốn 89,000 6,230,000
80 cuốn 79,000 6,320,000
90 cuốn 76,000 6,840,000
100 cuốn 74,000 7,400,000
   
IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 340,000 340,000
02 cuốn 320,000 640,000
03 cuốn 280,000 840,000
04 cuốn 232,000 928,000
05 cuốn 204,000 1,020,000
10 cuốn 164,000 1,640,000
15 cuốn 156,000 2,340,000
20 cuốn 154,000 3,080,000
25 cuốn 149,000 3,725,000
30 cuốn 143,000 4,290,000
35 cuốn 136,000 4,760,000
40 cuốn 130,000 5,200,000
50 cuốn 116,000 5,800,000
60 cuốn 108,000 6,480,000
70 cuốn 102,000 7,140,000
80 cuốn 96,000 7,680,000
90 cuốn 89,000 8,010,000
100 cuốn 82,000 8,200,000
IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
Số lượng (cuốn) Đơn giá Thành tiền
01 cuốn 418,000 418,000
02 cuốn 398,000 796,000
03 cuốn 351,000 1,053,000
04 cuốn 292,000 1,168,000
05 cuốn 254,000 1,270,000
10 cuốn 204,000 2,040,000
15 cuốn 196,000 2,940,000
20 cuốn 192,000 3,840,000
25 cuốn 184,000 4,600,000
30 cuốn 178,000 5,340,000
35 cuốn 169,000 5,915,000
40 cuốn 160,000 6,400,000
50 cuốn 149,000 7,450,000
60 cuốn 142,000 8,520,000
70 cuốn 133,000 9,310,000
80 cuốn 123,000 9,840,000
90 cuốn 120,000 10,800,000
100 cuốn 118,000 11,800,000

 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẶT IN HÓA ĐƠN
I. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và phí thiết kế (nếu có).
Khách hàng đặt in với số lượng trên 100 cuốn vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất.

II. Khách hàng có thể chọn:
Đóng cuốn (quyển) hoặc dán gáy để tiện cho việc viết tay hay in bằng máy vi tính: 1 cuốn (quyển) = 50 số x số liên hóa đơn khách hàng cần sử dụng.
Kích thước chuẩn thông thường = 19cm x 27cm (có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng nhưng không vượt quá KT chuẩn).

III. Quy trình phát hành hóa đơn GTGT
1. Đặt in Hoá đơn GTGT: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ ở mục thủ tục đặt in hoá đơn khi đến Công Ty Hòn Ngọc Việt để đặt in.
2. Thiết kế Hoá đơn GTGT: Thời gian thiết kế từ 10 phút đến 1 ngày tuỳ vào nội dung yêu cầu của khách hàng; Giúp khách hàng kiểm tra tính chính xác của bản thiết kế do khách hàng cung cấp.
3. In ấn và thành phẩm: Thời gian giao hàng từ 60 phút đến 10 ngày tuỳ vào số lượng hóa đơn khách hàng đặt in.
4. Nộp thông báo phát hành: Thời gian từ 1 đến 2 ngày.
5. Đưa vào sử dụng: Tuỳ vào quy định của cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp (sớm nhất là 1 ngày ngay khi đăng ký phát hành).

IV. Thủ tục đặt in hóa đơn bao gồm:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và MST doanh nghiệp (sao y bản chính).
2. Giấy giới thiệu của nhân viên đi đặt in hóa đơn và ghi số điện thoại để liên hệ.
3. Bản sao CMND của người đi đặt in đúng với tên của người đứng tên trên Giấy giới thiệu.
4. Người đi đặt in điền đầy đủ thông tin vào phiếu thông tin đặt in hoá đơn (đính kèm).
5. Tạm ứng: 50% tổng giá trị hợp đồng (50% còn lại thanh toán đủ ngay khi nhận hàng và Hoá đơn GTGT). Ø

Các thông tin cần thiết:
- Số điện thoại, Fax, Email, Website, Số tài khoản, Ngân hàng… . phải chính xác từng chữ đúng với Giấy CNĐKKD, không được viết tắt.
- Tất cả những yêu cầu trên nhằm mục đích để thiết kế tạo mẫu Hóa đơn cho chính xác và an toàn bảo mật cho Quý khách hàng.
- Sau khi Thiết kế mẫu và ký hợp đồng in, chúng tôi sẽ in 3 bộ Hóa đơn mẫu và hỗ trợ tư vấn thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Khách hàng sẽ được cấp 01 giấy xác nhận mã chống giả Hoá đơn GTGT kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng (mã chống giả này được in trên tất cả các liên của hoá đơn).

V. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:
1. Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu 3.5 Phụ Lục 3 thông tư 153 và đính chính theo Quyết Định 2905).
2. Bộ Hoá Đơn Mẫu (số 0000000: gồm 7 chữ số).
3. Hợp đồng đặt in hóa đơn.
4. Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
Khách hàng đặt hàng in với chi phí trên 10.000.000đ sẽ được hỗ trợ đăng ký thông báo phát hành hóa đơn miễn phí. Ngược lại, khách hàng sẽ tự đăng ký hoặc đóng phí dịch vụ đăng ký thông báo phát hành hóa đơn là 300.000đ.

Bản quyền thuộc về super print
VPĐD: Số 561 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.384 23 694/ 384 23 695 * Fax: 08. 38423697
Website: http://hoadontaichinh.com.vn - Email: 
info@hoadontaichinh.com.vn
Ghi rõ nguồn " super print " khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang liên kết sẽ được hiện ra ở cửa sổ mới. super print
không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài

Design by HON NGOC VIET AD
 
Đang online: 2 |      Tổng truy cập: 58469